دو ماه پیش عمل کردم به مدت یک ماه تو گچ بوده هنوز به …


  • سلام
    من آرنج دستم رو دو ماه پیش عمل کردم به مدت یک ماه تو گچ بوده هنوز به طور کامل خم راست نمیشه ۱۰جلسه رفتم فزیوترابی پیش دکتر پایین تر میاد اما وقتی میام خونه خودش بالا تر میکشه و دوباره پایین ن میاد راه حل چیه؟ ممنون

    لینک به نظر