فتق نافى وجود دارد و با توجه به داشتن سه زایمان، ابداً توصیه به باردارى مجدد …


  • من سه بار زایمان کردم و دوبار عمل فتق ناف انجام داده ام الان میخواهم دوباره بچه دار بشم آیا خطری برایم به وجود نمی آید؟

    لینک به نظر