و امراض زمینه اى و تستهاى هورمونى میشه علت رو فهمید.همینطورى نمیشه تشخیص داد!تحت نظر دکتر …


  • سلام
    من دهم میخونم در هفتم هم پریود شدم پارسال اردیبهشت ماه پریود نشدم رفتم سونو گرافی گفتن کیست داری با قرص رفع شد پریود شدم اما امسال هم اسفند/اردیبهشت/فروردین نشدم چه کنم؟ مشکل از چیه؟

    لینک به نظر