اواسط دوره مصرف قرص ال دی، یک شب را فراموش کردم و دچار خونریزی شدم. تکلیفم را …


  • سلام و خسته نباشید
    در اواسط دوره مصرف قرص ال دی، یک شب را فراموش کردم و دچار خونریزی شدم.
    تکلیفم را نمیدانم. مصرف را قطع کنم تا

    لینک به نظر