سیاه رنگ اطراف مقعد که با لمس دست حس نمیشه و درد و سوزش ندارد و …


  • سلام
    لکه های سیاه رنگ اطراف مقعد که با لمس دست حس نمیشه و درد و سوزش ندارد و قطرشون حدود یک یا دو میلی است چیه؟ آیا میتونن خطرناک باشن؟

    لینک به نظر