رفتم وقتی راه میرم یاتحرک دارم درد زیرشکم دارم دکترم گف طبیعیه من نگرانم ممکنه یه …


  • پنج هفته باردارم دکترم رفتم
    وقتی راه میرم یاتحرک دارم درد زیرشکم دارم دکترم گف طبیعیه من نگرانم ممکنه یه موقع حاملگی خارج ازرحم باشه؟سال پیشم سقط هشت هفته داشتم ولی اون داخل رحم بود ومشکلی نداشت.فقط برای دردم شیاف دادن که موقع درداستفاده کنم.لکه وخونریزی ندارم ممنون راهنمایی کنین

    لینک به نظر