با سلام.این مسئله با معاینه اندام تحتانى توسط متخصص قابل تشخیصه.در صورت شک داپلر عروقى درخواست میشه. …


  • سلام دکترجان.خانم دکترمن ۱۲هفته دوقلوباردارم مشکل انعقادی دارم انوکسپارین میزنم واسپرین مصرف میکنم .چندشبه پاهام خیلی دردمیکنه البته راه میرم بهترمیشه .طبیعی هست؟نشانه لختگی خون نیست؟

    لینک به نظر