سلام ۲۴ سالمه ده ماهه اقدام کردم ولی باردارنشدم دوازدهم عادتیمه خونریزی دارم هنوزم دیگ رفتم سونو گفتن کیسته لطفا راهنمایی کنید …


  • سلام
    ۲۴ سالمه ده ماهه اقدام کردم ولی باردارنشدم
    دوازدهم عادتیمه خونریزی دارم هنوزم دیگ رفتم سونو گفتن کیسته
    لطفا راهنمایی کنید

    لینک به نظر