بالای۴ماه هست که درگیر زگیل تناسلی هستم واکسن گارداسیل رو زدم دو مرحله و دوبار هم …