خستە نباشید از پزشک بزرگوار خواهشمند سنورو برام تفسیر کنند و بفرمایند آیا این کیستها از …


 • با عرض سلام و خستە نباشید از پزشک بزرگوار خواهشمند سنورو برام تفسیر کنند و بفرمایند آیا این کیستها از بین می روند و آیا احتمال اشتباە سنو وجود دارد چون من دو ماە پیش سنوی شکمی دادم گفتن مشکلی ندارم دفعە قبل هم بخاطر لکە بینی قبل و بعد از پریودی مراجعە کردە بودم این دفعە هم همینطور و بفرمایید منظور از سنوی کنترل چیست یعنی بعد از مصرف دارو دوبارە سنو انجام بشە؟ ممنون میشم نظرتون رو بیان کنید

  لینک به نظر

  • با سلام و عذر خواهى از تاخیر بدلیل مشکل سیستم.
   این کیستها اخیرا بوجود آمده.پیشنهاد میکنم در صورتى که منع مصرف هورمونى نداشته باشید پس از مراجعه به متخصص زنان، براى یکماه قرص ال دى یا یاسمین شروع کنید و بعد تکرار سونوى واژینال( کنترل).

   لینک به نظر