سایز فولیکول و منفى بودن تست، باردارى منتفى است.این ماه پروژسترون استفاده نکردید؟! کسانى که لتروزول …


  • سلام دکتر جان
    خانم دکتر من ماه پیش روز۱۶پریودی سونو دادم فولیکل ۱۰بود .قبلش دوبارنزدیکی داشتم .دکتر گفته بودباوجودفولیکول ۱۰باردارنمیشی کیست هم نداشتم .ولی الان ۵روزازموعدپریودی گذشته ولی نشدم.تست هم منفی نشون میده .دکتر قرص لترزول داده که این دوره پریودی استفاده کنم ولی پری نشدم .ممکنه باردارباشم با فولیکول ۱۰؟حالت های پری هم دارم.

    لینک به نظر

    • با سلام.با توجه به سایز فولیکول و منفى بودن تست، باردارى منتفى است.این ماه پروژسترون استفاده نکردید؟! کسانى که لتروزول میخورند، در صورت عدم مصرف پروژسترون، دچار نامنظمى تاریخ پریود میشوند.

      لینک به نظر