مدت دوساله که ازبلارا استفاده میکنم ولی این دوره برای مصرف متاسفانه گیرم نیومده میخواستم راهنماییم …


  • سلام خانم دکتر من مدت دوساله که ازبلارا استفاده میکنم ولی این دوره برای مصرف متاسفانه گیرم نیومده میخواستم راهنماییم کنیدازچه قرص جایگزین دردسترسی میتونم استفاده کنم که کمترین تاثیرروی اضافه وزن داشته باشه ممنونم

    لینک به نظر