تاریخ اولین روزاخرین پریودیم۱۱/۲۸هست. براتشکیل قلب رفتم سونو دکترگفت قلب تشکیل نشده .امیدی هست که قلب تشکیل …


  • سلام خانم دکتر.من باردارم تاریخ اولین روزاخرین پریودیم۱۱/۲۸هست.
    براتشکیل قلب رفتم سونو دکترگفت قلب تشکیل نشده .امیدی هست که قلب تشکیل بشه یابایدسقط کنم.سونومیفرستم خدمتتون ببینید لطفا.

    لینک به نظر