سلام دکترجان . خانم دکتر نتیجه ازمایش ژنتیک خودم وهمسرم رومیفرستم لطفا ببینیدنظرتون رو بگید. …