تشکر زیاد …


 • سلام!
  ببخشید خانم برادرم ٢۶ سال عمر دارد،
  یک سال قبل باردار شد و طفلش وقتی تولدشد لب چاک بودبا وجودیکه وقتی طفل ۵ ماهه بود در بدنطش در دهلی جدید بود و سنوگرافی کرد، جنسیت طفل گفتن ولی نگفتن ک مشکل دارد یعنی لب چاک(لب شکری) است
  و طفل مشکل قلبی داشت منتظر ماندیم که ٩ ماهه شد جراحی کدیم
  ولی متاسفانه بعد جراحی طفل فوت کد
  حال بعضی داکترا میگن مشکل از مامانش اس و بعضی میگن از باباش اس
  راه حل این مشکل چیست
  حال هم کوشش میکنه ک باردار بشه

  لینک به نظر