به خاطردوتاسقط به توصیه شما ازمایش ایمنی انعقادی دادم .سه تاازازمایشاتم درصدجوابش بالا بود.فرمودید …


  • سلام دکترجان مهربان
    خانم دکتر به خاطردوتاسقط به توصیه شما ازمایش ایمنی انعقادی دادم .سه تاازازمایشاتم درصدجوابش بالا بود.فرمودید محض مثبت شدن جواب ازمایش بارداری امپول کلگزان واسپرین شروع بشه .خواستم تحقیق کنم که چقدرهزینه ش میشه که بتونم تصمیم بگیرم ولی داروخانه هامیگن بستگی به دوز مصرف داره من ازمایش رومیفرستم لطفا میزان استفاده موردنیاز روبفرمایید بتونم براورد قیمت کنم.درضمن دکترجان جواب ازمایش لوپوس هم اماده شده میفرستم براتون لطفا ببینید.

    لینک به نظر