سلام. با توجه به شرح حال “حتما” نیاز به باتری دارین. اقدام کنید …


  • سلام
    پسری ۲۳ساله هستم قلبم ده درصد کارمیکنه دوبار ایست قلبی کردم مریضیم کاردیو میوپاتی هست میکن باید باطری بزاری ثابقه دوبار ویتک دارم بنظرشما چکار کنم

    لینک به نظر