قلبم ده درصد کارمیکنه دوبار ایست قلبی کردم مریضیم کاردیو میوپاتی هست میکن باید باطری بزاری …


  • سلام
    پسری ۲۳ساله هستم قلبم ده درصد کارمیکنه دوبار ایست قلبی کردم مریضیم کاردیو میوپاتی هست میکن باید باطری بزاری ثابقه دوبار ویتک دارم بنظرشما چکار کنم

    لینک به نظر