چکاپ ریه خود ازسینه رادیولوژی انجام دادم که عین جواب دکتررادیوژی بشرح ذیل جهت راهنمایی بنده …


 • باسلام .متولد۱۳۴۹ هستم اخیرابرای چکاپ ریه خود ازسینه رادیولوژی انجام دادم که عین جواب دکتررادیوژی بشرح ذیل جهت راهنمایی بنده بحضورتان ارسال میشود جواب . درگرافی به عمل آمده تغییرات senileدرقلب وعروق بزرگ مدیاستن دیده می شود زوایای جنبی بازهستنددرپارانشیم ریه هاضایعه پاتولوژیک فعال دیده نشد. خطوط فیبروتیک درهردونیم سینه درزمینه اسکارناشی ازضایعات قدیمی دیده میشود . باتشکر

  لینک به نظر

  • سلام.
   به متخصص داخلی مراجعه کنید و معاینه و بررسی شوید.
   در سن حدود ۵۰ سالگی، در بعضی ها ممکن است که تغییراتی دیده شود.
   درصورت لزوم شما را به متخصص قلب، ارجاع میدهد.

   لینک به نظر