عمg” رو متوجه نشدم. ولی ابلیشن الان در اکثر مراکز که آنژیوگرافی و کت لب دارند، انجام …


  • سلام. اون اصطلاح ” عمg” رو متوجه نشدم.
   ولی ابلیشن الان در اکثر مراکز که آنژیوگرافی و کت لب دارند، انجام میشه.
   مراکز دولتی مثل بیمارستان مرکز قلب، رجایی و مدرس تهران و بسیاری از دیگر مراکز دولتی و خصوصی!

   لینک به نظر