دلیل داشتن دریچه مکانیکی وارفارین مصرف میکنم الان آزمایش دادم تیروئیدم کمی کم کارشده دکترلووتیروکسین تجویزکردند بعدازچه …


  • باسلام وسپاس
    خانم دکتربنده به دلیل داشتن دریچه مکانیکی وارفارین مصرف میکنم الان آزمایش دادم تیروئیدم کمی کم کارشده دکترلووتیروکسین تجویزکردند
    بعدازچه مدت مصرف بالاترین تداخلش با وارفارین ایجادمیشودکه آزمایشptبدهم

    لینک به نظر