خانمی ۵۱ ساله هستم چندی پیش احساس درد در قسمت چپ بدن داشتم به دکتر مراجعه …


 • با سلام و احترام خانمی ۵۱ ساله هستم چندی پیش احساس درد در قسمت چپ بدن داشتم به دکتر مراجعه پس از نوارقلب و تست ورزش ، اسکن هسته ای نوشته که پاسخ در زیر ارسال می شود لطفا راهنمایی بفرمائید مشکل دارم یاخیر
  Findings:
  The stress and rest images reveal normal radiotracer uptake throughout the myocardium with normal wall motion and thickening and LVEF. LV cavity size is within normal limits. Gated spect imaging demonstrates normal wall motion and wall thickening . the calculated gated left ventricular ejection fraction is within normal range.
  Impression:
  Study is negative for stress induced ischemia.
  LVEF : 56%
  متشکرم

  لینک به نظر