خیلی ممنون …


  • سلام جناب دکتر . نعمتی هستم . برای ۲۴ خرداد نوبت جراحی داده بودین بهم . میخواستم ببینم کجا میتونم برای تکمیل پرونده خدمت برسم ؟؟

    لینک به نظر

  • سلام دکتر خواستم بگم دکتر گفتین دو هفته دیگه بعد عمل بیام پیشتون پنجشنبه شب اومدم فکر کردم هستین الان مطب یا جایی هست بیام پیشتون مچ دستمو نشونتون بدم

    لینک به نظر