پیش بیمارستان فجر مچ دستم را معاینه و برایم ام آی آر نوشتید و فرمودید احتیاج …


  • با سلام ده روز پیش بیمارستان فجر مچ دستم را معاینه و برایم ام آی آر نوشتید و فرمودید احتیاج به جراحی دارد برای تاریخ ۳ تیردوشنبه ام آی آر بیمارستان فجر دارم برای نشان دادن جواب و وقت عمل می خواستم مزاحم شوم وقت های شما پر است بفرمایید سه شنبه یا چهارشنبه کجا مزاحم شوم زیرا وقت به من برای هفته آینده فجر دوشنبه ۱۰ تیرداده که خیلی دیر است سربازم ممنون میشم بفرمایید آیا بقیه اله می توانم بدون نوبت مراجعه حضور داشته باشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

    لینک به نظر