سال پیش هنگام گذر از خیابان ماشین به ساق پای چپم برخورد کرد و رد …


  • سلام آقای دکتر. ۴ سال پیش هنگام گذر از خیابان ماشین به ساق پای چپم برخورد کرد و رد شد. اول تورم و درد داشت. دکترا گفتن چیزی نیست…ولی هر چند هفته ای دردناک میشه و گاهی سردتر از جای دیگه..گاهی احساس می کنم کمی بی حس شده..تازگیا هنگام راه رفتن ضعف و درد هم دارم..گاهی هم تمام ساق پام تیر میکشه..احساس می کنم له شده یا بافت ماهیچه آسیب دیده…ممکنه تا آخر عمر همراهم باشه؟ ;-(

    لینک به نظر