سلام طبق برنامه درمانگاه بدون اخذنوبت مراجعه کنید. هیچوقت مراجعه حضوری جایگزین مشاوره تلفنی نمیشه …


  • سلام آقای جلیلی فر من.مهرشاد کاکلی زاده هستم .سربازی که ۹۸٫۲٫۱۱عمل کردین از ناحیه ی زانو من هیچ شماره ای از شما ندارم و کار واجبی باشما دارم لطفعا با من یک تماس کوچک بگیر که شمارتان بیوفته تا خودم به شما زنگ بزنم.۰۹۳۰۸۱۳۱۹۶۲

    لینک به نظر