مرتضی جزی هستم یک صحبت مهمی دارم اگه امکانش هست زنگ بزنید یا شماره ای به …


  • سلام اقای دکتر مرتضی جزی هستم یک صحبت مهمی دارم اگه امکانش هست زنگ بزنید یا شماره ای به ایمیل من بفرستید که بتونم با خودتون مستقیم صحبت کنم ممنون .

    لینک به نظر