پسر من سه سالشه شما تشخیص برونشیت مزمن دادید یه مدت سرفه هاش بهتر سد اما …


  • سلام اقای دکتر عزیز پسر من سه سالشه شما تشخیص برونشیت مزمن دادید یه مدت سرفه هاش بهتر سد اما دوباره سرفه های پیاپی و سخت بهم بگید چیکار کنم ایا میتونم دوباره همون داروهای قللی رو بهش بدم؟

    لینک به نظر