همه نظر عالی هستن. هم در کارشون تبحر و تجربه دارن و هم با بیماران بسیار …


  • با سلام.
    دکتر ایمانی از همه نظر عالی هستن. هم در کارشون تبحر و تجربه دارن و هم با بیماران بسیار خوش برخورد هستند.

    لینک به نظر