تصادف گوشه چشمم آسیب دیده بخیه خورده ی کم گوشه چشمم به پایین چسبیده .آیا با …


  • سلام . من تو تصادف گوشه چشمم آسیب دیده بخیه خورده ی کم گوشه چشمم به پایین چسبیده .آیا با عمل به حالت اول برمیگرده

    لینک به نظر