به ۱ساله مبتلا به بلز پالسی شدم در سمت راست صورتم ایا با پیوند عصب صورت …


  • سلام خسته نباشید نزدیک به ۱ساله مبتلا به بلز پالسی شدم در سمت راست صورتم ایا با پیوند عصب صورت مثل اولش میشه با تشکر

    لینک به نظر