نباشین نازیلا هستم ٣٠ ساله از اهواز متاهل هم هستم . من صورتم کوپروز داره بیشتر هم …


  • سلام آقاى دکتر خسته نباشین
    نازیلا هستم ٣٠ ساله از اهواز متاهل هم هستم . من صورتم کوپروز داره بیشتر هم کناز لبم زیر گونه هام که باعث شدنصورتم یه مقدار تیره تر نشون داده بشه میخواستم ببینم چیکار باید بکنم براى درمانش و اینکه اگر درمانی داره در اهواز یا تهران جاى خوبى رو معرفى کنین ممنون میشم.

    لینک به نظر