دکتر من خانوم ۳۱ساله هستم روس گونهایم و روی پیشانیم کلک دارد و خال های ریز …


  • باسلم وخسته نباشد آقای دکتر من خانوم ۳۱ساله هستم روس گونهایم و روی پیشانیم کلک دارد و خال های ریز و کک مک پاییز من شروع بع درمان کردم یک دوره دارو و سه جلسه لیزر کردم بعد از آن صورتم تقریبا خوب شده بود یعنی خال ها کم رنگ شد ولکه ها هم همین طور ولی بعد از تمام شدن دارو دوباره لکه ها پر رنگ شده است در حالی که من کرم زد افتاب مصرف می کنم با این شرایط که در شهرمان متخصص پوست نیست ومن به شهر رشت میروم و خیلی هزینه کردم از شما خواهش می کنم راه حلی به من نشان دهید ومن چند سال پیش که صورتم لک داشت یه مطب شما زنجان امده بودم صورتم خیلی خوب شده بود ما در طارم هستیم.

    لینک به نظر