نباشید ۲سالی در سر و پشت شانه هایم جوش و احساس خارش شدید دارم لازم …


  • با سلام و خسته نباشید
    ۲سالی در سر و پشت شانه هایم جوش و احساس خارش شدید دارم لازم به ذکر پوسته بنده چرب است آیا درمان قطعی وجود دارد؟

    لینک به نظر