هستم ۲۸ ساله که مدت ۱۴ سال است بدلیل بیماری مورفه آ ( تیغه شمشیر ) …


  • با سلام . پسری هستم ۲۸ ساله که مدت ۱۴ سال است بدلیل بیماری مورفه آ ( تیغه شمشیر ) یک قسمت از پیشانی ام تغییر رنگ داده و فرو رفته است . آیا راهی برای درمان دارم ؟

    لینک به نظر