میشودکه موهام ریزش دارندموهای جلوی پیشانی ام دارن خالی میشن کم پشت شدن ….ارثی نیست.آزمایش تستوسترون …


  • باسلام خدمت استادمحترم:تقریبا”۳ونیم سال میشودکه موهام ریزش دارندموهای جلوی پیشانی ام دارن خالی میشن کم پشت شدن ….ارثی نیست.آزمایش تستوسترون هم دارم نورمال بوده معمولی.تقذیه هم معمولیه.آقای دکترازماینوکسیدیل گرفته تاقرص وکپسول وقطره استفاده کردم وپیش هرمتخصصی هم رفتم اماموهام خوب نشدن…..الان به آخرخط رسیم همه دوسام بهم میگن تواین سن وسال موهات خیلی کم پشتن…..چندبارفکرخودکشی به سرم اومده نمیدونم چیکارکنم ….خیلی افسرده شدم باهمه قهرم حتی خونوادم ….به همون خدایی که میپرستی راهنمایی ام کن بهم بگوچیکارکنم خداونداین علموبه شماداده ….حتی بافروختن کلیه ام که شده بایدموهایم رادرست کنم……گم شدم توی شبی که خودمم نمیدونم.

    لینک به نظر