چند مدتی دوستش خشک میشه خارش میکنه دکتر رفتم گفتن آزمایش بدین شاید قارچ باشه قارچ …


  • سلام دکتر روی زانویم چند مدتی دوستش خشک میشه خارش میکنه دکتر رفتم گفتن آزمایش بدین شاید قارچ باشه قارچ نبود گفتن با پماد کلوترامازل رفع میشه اینطور نشد

    لینک به نظر