وقت به خیر.من سه روزه که یه دونه هایی قسمت ران وباتکس م دراومده هم متخصص …


  • سلام جناب آقای دکترفیاض وقت به خیر.من سه روزه که یه دونه هایی قسمت ران وباتکس م دراومده هم متخصص پوست رفتم وهم متخصص بیماری های عفونی ازمایش ادراروPTوPTtهم دادم مشکلی نبود.دکتراکه دونه هارودیدن اصلاتعجب کردن ومات موندن من خودم خیلی اذیتم وخارش دارم داروهم تلفست نوشتن برام که اصلافایده ای به حالم نکرده ودونه هادارن هرروزبیشترمیشن وپایین میان …میشه شماکمی راهنمایی م کنیدچون واقعااذیت شدم.
    باتشکراززحمات شما

    لینک به نظر