که گوشه لب پایینم پوست نازک شده و قرمزه و دردناک .اطراف این قسمت هم جوش …


  • باسلام .من مدتی هست که گوشه لب پایینم پوست نازک شده و قرمزه و دردناک .اطراف این قسمت هم جوش های ریز زرد داره .علت چی هست و من نیاز هست که مراجعه کنم ؟

    لینک به نظر