سالمه روی دماغم یه جوش قهوه ای بزرگ در اومده جدیدا حالت خشکی پیدا کرده نمی …


  • سلام
    من ۱۷ سالمه روی دماغم یه جوش قهوه ای بزرگ در اومده جدیدا حالت خشکی پیدا کرده نمی دونمد چیکارش کنم

    لینک به نظر