شما فقط بخاطر پروستات باشد در این سن کم است . باید وضعیت مجرای ادرار و عملکرد …


 • سلام
  ۴۵ساله هستم
  از سال ۹۶بعلت مشکل خفیف پروستات ودیرمراجعه کردن به دکتر وبی تفاوتی نسبت به بیماری به علت تخلیه ادرارضعیف وباریک وقطره قطره آمدن وفشار برای تخلیه ادرار بعد از یکسال به بیماری ضخامت دیواره مثانه مبتلا شدم که بعد از مراجعه به دکتر وانجام سونوگرافی از مثانه پروستات وحجم ادرار باقی مانده در مثانه مقدار۹۰سی سی ادرار در مثانه ام باقی میماند که بعد از حل مشکل پروستات مثانه ام ادرار را بطور کامل تخلیه نمی‌کند
  یعنی در اثر فشار وارده عضله مثانه یا موتور انقباضی مثانه که دترسور نامیده می‌شود خاصیت خود رااز دست داده ودیگر منقبض نمی‌شود برای تخلیه کامل ادرار دکترهای ارولوژی زیادی رفتم پاسخ همه اینست که موتور انقباضی مثانه یا دترسور خاصیت خود رااز ست داده ودیگر منقبض نمی‌شود و راه درمانی نیز نه با جراحی نه با دارو دارد
  داروهایی نیز که مصرف کردم تامسولوسین پروترال وترازوسین ۲ وباکلوفن فقط خاصیت شل کنندگی دارد وعضلات گردن مثانه وپروستات را شل می‌کند تاادرار راحتر تخلیه شود ولی باز بطور کامل مثانه بااین داروها تخلیه نمی‌شود
  فقط رفتم طب سوزنی که دکتر این طب گفت باطب سوزنی فقط ۷۰درصد عضله دترسور قابلیت برگشت دارد ومنقبض می‌شود البته من هنوز طب سوزنی انجام ندادم ولی باز هم این مطلب را به دکترهای مجاری ادراری که گفتم قبول نکردن و پاسخ دادن موتور انقباضی مثانه یا دترسور اگر از کار بیفتد دیگر قابل برگشت نیست
  لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  لینک به نظر