آزوسپرمی غیر انسدادی هستم رفتم پیش دکتر برام آمپول نوشته به نظر شما راه حل دیگه …


  • سلام آقای دکتر
    من آزوسپرمی غیر انسدادی هستم رفتم پیش دکتر برام آمپول نوشته به نظر شما راه حل دیگه هس آمپولام تازه تموم شده و آیا امکان هست اسپرم با ادرار خارج شه

    لینک به نظر