بیضه اگر خیلی شدید باشد یا بدلیل نوعی حساسیت است یا بدلیل آلودگی به انگل گال …


  • سلام م
    خارش پوست کبسه بیضه اگر خیلی شدید باشد یا بدلیل نوعی حساسیت است یا بدلیل آلودگی به انگل گال .
    بهتر است توسط متخصص پوست معاینه شوید .
    برای درد بیضه باید توسط اورولوژیست معاینه شوید .

    لینک به نظر