واریکوسال هیچوقت صد درصد نیست . در خصوص داروهای مکمل بدنسازی هم اگر هورمون داشته باشند ممکن …


  • سلام سپیده خانوم
    موفقیت عمل واریکوسال هیچوقت صد درصد نیست .
    در خصوص داروهای مکمل بدنسازی هم اگر هورمون داشته باشند ممکن است روی تولید اسپرم اثر منفی داشته باشند . اما درشرایط فعلی بهتر است بطور کلی مصرف مکمل ها حداقل تا ۶ ماه قطع شود .

    لینک به نظر