انجام دادم توی کلیه ام دابل رجی گذاشتن مدام دچاراحتباس ادرارمیشم باسوندمثانم تخلیه میکردن امروزاین مشکلم …


  • سلام
    من چهارروزقبل سنگ شکن انجام دادم توی کلیه ام دابل رجی گذاشتن مدام دچاراحتباس ادرارمیشم باسوندمثانم تخلیه میکردن امروزاین مشکلم حل شدامااصلانمیتونم ازتخت پایین برم سردردوگردن درد وکمردردشدیدمیگیرم!دلیلش چیه؟ممکنه بخاطربیحسی باشه که قبل سنگ شکن به نخاعم تزریق کردن؟چیکارکنم این مشکل برطرف بشه؟

    لینک به نظر