شصت سالشه یه مدتی دچار خمیدگی آل ت تناسلی شده خواستیم بیایم خدمت شما می تونید …


  • سلام خسته نباشید پدرم شصت سالشه یه مدتی دچار خمیدگی آل ت تناسلی شده خواستیم بیایم خدمت شما می تونید کاری برایش انجام دهید؟؟

    لینک به نظر