پاراکوات خورده پنج روز در ای سیو بستری بوده الان در بخش بستری کردن.دکتر میگه …


  • داداشم ۹ روزه سم پاراکوات خورده پنج روز در ای سیو بستری بوده الان در بخش بستری کردن.دکتر میگه خطر رفع شده.تورو خدا تو تهران بیمارستانی هس واسه اینطور موارد.هر روز دیالیز میشه.کمکم کنید??????

    لینک به نظر