دارم الزایمرگرفته درحدی که توان تکلوم وجسمی کندشده درسن ۴۵سالگی سکته مغزی کرده بودولی سکته خیلی …


  • من پدری ۶۵ ساله دارم الزایمرگرفته درحدی که توان تکلوم وجسمی کندشده درسن ۴۵سالگی سکته مغزی کرده بودولی سکته خیلی کوچک بود هیچ مشکلی پیدانکرد

    اما الان پروستات هم دارن عملشم کردیم یکبارلیزری ویکبارسرپایی خوب نشدن الان هم متوجه ادراربزرگ خودسه روزاست نمیشون
    توروخدااگه راهی هست که بهتر بشن ممنون میشم

    لینک به نظر