آفزایش تحرک اسپرم را توضیح بفرمایید. آزمایش اسپرم من به صورت ذیل است. Volume (ml): …


 • با سلام. راههای درمان آفزایش تحرک اسپرم را توضیح بفرمایید. آزمایش اسپرم من به صورت ذیل است.
  Volume (ml): 5.7 ml
  Color: milky
  Ph: 8
  Viscosity: normal
  Liquification: normal
  Microscopic:
  Abnormal form: 17%
  Count/ml: 40,000,000 per ml (refrence value: 50-160 milion)
  Motility:
  ۱ hr: 56%
  ۳ hrs: 48%
  Speed(grade): ii
  Wbc: 2-3
  Rbc: 2-4

  لینک به نظر