پا لگن بیضه و تکرر ادرار و تغیر رنگ ادار دارم دار میمیرم از درد کمکم …


  • اقای دکتر درد ساق پا لگن بیضه و تکرر ادرار و تغیر رنگ ادار دارم دار میمیرم از درد کمکم کنین

    لینک به نظر